Obrigatoriedade do Dispositivo Electrónico de Matrícula