COVID-19 – Medidas a aplicar nas fronteiras terrestres